Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Go down

Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sun Apr 18, 2010 9:46 am

Các mem mới vào đăng kí theo mẫu dưới đây cho mình nhé. Ok


- Họ và tên:

- Ngày tháng năm sinh:

- Trường, lớp, chuyên ngành / Tổ chức :

- Địa chỉ:

- Số điện thoại:

- Email:

- Nick chat:

- Nick diễn đàn:

- Năng khiếu, khả năng, kinh nghiệm bản thân:

- Mong muốn của bạn khi tham gia câu lạc bộ:

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sat May 01, 2010 9:43 pm


 • H? và tên: L?u V?n Trung
 • Tr??ng, l?p, chuyên ngành: Tr??ng cao ??ng kinh t? k? thu?t th??ng m?i hà ?ông, hà n?i
 • Ngày tháng n?m sinh: 10/06/1988
 • ??a ch?:H??ng Khê hà T?nh
 • S? ?i?n tho?i: ...01685 272 106
 • Email:…vantrunghbgin@gmail.com
  ho?c vantrung_hc@yahoo.com
 • Nick chat: vantrung_hc
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:..T? tin , nói chuy?n , thuy?t ph?c
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: Tìm hi?u ???c nhi?u ph??ng pháp ??c sách và tìm hi?u thêm nhi?u quy?n sách hay.??ng th?i giao l?u k?t b?n


Được sửa bởi Taros ngày Sat May 01, 2010 9:48 pm; sửa lần 2.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sat May 01, 2010 9:44 pm


 • H? và tên: Tr?n Th? Ng?c Y?n
 • Tr??ng, l?p, chuyên ngành: L?p K45N5, chuyên ngành Ti?ng Anh th??ng m?i, ?H Th??ng m?i
 • Ngày tháng n?m sinh: 20/12/1991
 • ??a ch?:
  - Gia ?ình: Thái Nguyên.
  - Hi?n t?i: KTX sinh viên các tr??ng v?n hóa ngh? thu?t, Mai D?ch, C?u Gi?y.
 • S? ?i?n tho?i: 01675486171
 • Email: yentn91@gmail.com
 • Nick chat: ngoc_yen2012
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:
  - N?ng khi?u, kh? n?ng: có kh? n?ng vi?t t??ng ??i t?t, ??c v?i t?c ?? khá nhanh so v?i nh?ng ng??i ch?a có ph??ng pháp ??c nhanh, ???c m?i ng??i ?ánh giá là thông minh, có kh? n?ng hát (gi?ng trung) và ?ánh giá, có th? n?m b?t ???c c?m xúc c?a ng??i khác.
  - Kinh nghi?m b?n thân: ph? trách ng??i h?c "ph??ng pháp h?c hi?n ??i" l?n 1 & 2,hi?n ?ang là thành viên ban biên t?p c?a m?ng xã h?i cao c?p cho sinh viên khoidaumoi.com.
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: ???c tham gia vào m?t môi tr??ng n?ng ??ng v?i m?i ng??i cùng ni?m ?am mê sách, ???c h?c và trau d?i các k? n?ng và ki?n th?c xã h?i, phát huy t?i ?a kh? n?ng c?a b?n thân ?? cùng m?i ng??i phát tri?n clb và t? oàn thi?n b?n thân, có thêm nh?ng ng??i b?n t?t t? clb sách.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sat May 01, 2010 11:32 pm

- H? và tên: Tr?n Thanh Nga

-Ngày tháng n?m sinh: 04/02/1989

-Tr??ng, l?p, chuyên ngành /T? ch?c : Ngành tài chính - ngân hàng ,HV tài chính

- ??a ch?: Xuân la ,Tây H? ,HN

- S? ?i?n tho?i: 01674.551.499

-Email: giotnuocsamac_4289@yahoo.com

-Nick chat: giotnuocsamac_4289

-Nick di?n ?àn: youaremysoul89

-N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: t? tin , nói thuy?t ph?c ng??i nghe

-Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: Mình mu?n trau d?i thêm ki?n th?c , thêm nhi?t huy?t và lòng ?am mê ??c sách ,thêm gia l?u h?c h?i t? b?n bè ,...mu?n phát tri?n kh? n?ng c?a b?n thân,
Cám ?n clb r?t nhi?u_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by levanhop_no1 on Sun May 02, 2010 11:38 am

- Họ và tên: Lê văn Hợp

-Ngày tháng năm sinh:01/12/1991

- Trường, lớp, chuyên ngành /Tổ chức : ĐH KTQD , TCDC-C-k51

- Địa chỉ: Hoàng Mai - Hà Nội

- Số điện thoại: 01262202702

-Email:levanhop_no1@yahoo.com.vn

- Nick chat: levanhop_no1

- Nick diễn đàn:levanhop_no1

- Năng khiếu, khả năng, kinh nghiệm bản thân: Đam mê kinh doanh!...

-Mong muốn của bạn khi tham gia câu lạc bộ: phát triển bản thân, kĩ năng học tập, đọc sách nhanh, hiệu quả và đặc biệt muốn có thật nhiều bạn.

levanhop_no1
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Được cám ơn : 1
Join date : 02/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sun May 02, 2010 11:57 am

- H? và tên: ?oàn Thùy D??ng

- Ngày tháng n?m sinh: 02/01/1989

- Tr??ng, l?p, chuyên ngành / T? ch?c : H?c vi?n ngân hàng, khoa qu?n tr? kinh doanh

- ??a ch?: 92 ngõ 44 Hào Nam

- S? ?i?n tho?i: 0979684689

- Email: doanthuyduong89@yahoo.com

-Nick chat:

- Nick di?n ?àn: duongbu

- N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:
- Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?:giao l?u làm quen gia t?ng m?i quan h?, tìm hi?u ???c cách ??c sách hi?u qu?, ??c thêm nhi?u sách ?? m? mang tri th?c

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sun May 02, 2010 12:16 pm

H? và tên: Tào L? Ph??ng
L?p QTKD Th??ng M?i 49b
Khoa Th??ng m?i & kinh t? qu?c t? - ?H kinh t? qu?c dân
NS: 29.11.1989
??a ch? : p10 nhà 1 ktx ?h kinh t? qu?c dân
S?t: 0979928089
Email: lovemonter_tao@yahoo.com
N?ng khi?u : guitar,võ thu?t,v?…
Mong mu?n khi ???c tham gia clb : có th? ??c sách ?? gia t?ng ki?n th?c và s? hi?u bi?t,ngoài ra có th? ???c g?p g?,giao l?u v?i b?n bè

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sun May 02, 2010 10:38 pm


 • H? và tên: Nguy?n Th? Th?y
 • Tr??ng, l?p, chuyên ngành: l?p kinh t? b?o hi?m A, K51, ?H Kinh T? Qu?c Dân
 • Ngày tháng n?m sinh: 17/05/1991
 • S? ?i?n tho?i:01675955437
 • Email: cb_stupid_forever@yahoo.com
 • Nick chat: cb_stupid_forever
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: g?i là n?ng khi?u ch?c không ?úng, ??i lo?i mình h?i thích và có th? làm 1 vài th? nh? v? v?i, sáng tác, hát hò...
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: m? r?ng quan h?, giao l?u , h?c h?i nâng cao ki?n th?c


Được sửa bởi Taros ngày Mon May 03, 2010 2:25 pm; sửa lần 1.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Mon May 03, 2010 1:48 pm


 • H? và tên:nguy?n Th? Quang
Tr??ng, l?p, chuyên ngành: tr??ng ?H bach khoa hà n?i, l?p công ngh? may & th?i trang k52,chuyên ngành công ngh? may

 • Ngày tháng n?m sinh : 08-10-1987
 • ??a ch?: phúc yên - v?nh phúc
 • S? ?i?n tho?i: 0934538807
 • Email:nguyenthiquang2009@gmail.com
 • Nick chat: theone_81087
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: có th? v? , ??c nh? lâu, thích ??c sách v? l?ch s? nhân lo?i.
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: mu?n ??c ???c nhi?u sách hay mà không m?t ti?n mua vì sách ??t l?m


Được sửa bởi Taros ngày Mon May 03, 2010 2:30 pm; sửa lần 2.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Mon May 03, 2010 1:48 pm

H? và tên: ……CAO XUAN ANH

* Tr??ng, l?p, chuyên ngành: xay dung caua duong bo/Cao dang GTVT
* Ngày tháng n?m sinh: …05/06/1990
* ??a ch?: …Ly nhan_Ha nam
* S? ?i?n tho?i: ……01678579444
* Email:……cao_anh_gtvt@yahoo.com
* Nick chat: ………cao_anh_gtvt@yahoo.com
* N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:……noi ve nang khieu thuc su thi khong co nhung o muc trung binh thi cai gi cung biet chut nhung khong gioi cai gi ca??????
* Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?:…….hoc hoi,ket ban,va de trau doi ki nang cua ban than truoc moi nguoi.
* Tr??ng, l?p, chuyên ngành: xay dung caua duong bo/Cao dang

* Tr??ng, l?p, chuyên ngành: xay dung caua duong bo/Cao dang

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Mon May 03, 2010 6:38 pm

Ho? va? tên: Lê Hòai B?c
Tr??ng: ??i h?c Bách Khoa Hà N?i
Ngày Sinh: 08-05-1978
??a ch?: 23/17Th?y Khuê, Tây H?, Hà N?i
?i?n tho?i: 0914358588
Yahoo nick: hbromance@yahoo.com.vn
Email:lehoaibac.tdtv@gmail.com or baclh@vinaphone.vn
N?ng khi?u, kinh nghi?m: Có kh? n?ng thuy?t trình nói chuy?n tr??c ?ám ?ông
Thích ??c các quy?n sách v? t? duy, làm giàu
Mong mu?n khi tham gia clb: ???c giao l?u v?i các b?n tr? ?? mình tr? trung h?n và có nhi?u b?n h?n

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Ngô nghê on Mon May 03, 2010 8:20 pm

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn

- Ngày tháng năm sinh: 11/01/1990

- Trường: ĐH Ngoại Thương

- Địa chỉ: Yên Dũng, Bắc Giang

- Số điện thoại: 0946151289

- Email:yenquyen.ell@gmail.com

- Nick diễn đàn: Ngô nghê

- Mong muốn của bạn khi tham gia câu lạc bộ: Đọc được nhiều sách, cập nhật được nhiều sách, được giao lưu cùng mọi người
avatar
Ngô nghê
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Được cám ơn : 1
Join date : 03/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by men4290 on Mon May 03, 2010 10:15 pm

_Họ và tên:Nguyễn Thị Mến

-Ngày tháng năm sinh:4/2/1990

- Trường, lớp, chuyên ngành /
Tổ chức :trường :Kinh tế quốc dân ngành:QTKD quốc tế; lớp :QTKD quốc tế 50C

- Địa chỉ:Từ Sơn_Bắc Ninh

- Số điện thoại:01678576176

-Email:m_and_5friends_nqc@yahoo.com

- Nick chat:m_and_5friends_nqc

- Nick diễn đàn:men4290

- Năng khiếu, khả năng, kinh nghiệm bản thân:từng đi gia sư nhưng không hứng thú

-Mong muốn của bạn khi tham gia câu lạc bộ:biết cách đọc sách,và khả năng tư duy nhớ lâu vì mình đọc sách kém lắm vừa chậm lại nhanh chán.Và mình cũng muốn rèn luyện các kỹ năng mềm vì khả năng thuyết trình của mình kém.

men4290
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Được cám ơn : 1
Join date : 03/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by thumper on Tue May 04, 2010 8:53 am


- Họ và tên: Nguyễn Tuấn Điệp

- Ngày tháng năm sinh: 02/01/1983

- Trường, lớp, chuyên ngành / Tổ chức : Công ty TNHH TM & XD Vĩnh Hà

- Địa chỉ: Phòng 2216 Khán đài B sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình

- Số điện thoại: 043.7857414 - 0985445268

- Email: diepnguyentuan@gmail.com

- Nick chat: mit_dac_and_biet_tuot

- Nick diễn đàn:Thumper

- Năng khiếu, khả năng, kinh nghiệm bản thân: Bắt đầu THÍCH ĐỌC SÁCH, nhất là sách về TÀI CHÍNH và LÀM GIẦU

- Mong muốn của bạn khi tham gia câu lạc bộ:ĐỌC SÁCH và GIAO LƯU

thumper
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Được cám ơn : 1
Join date : 04/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Tue May 04, 2010 8:05 pm

- H? và tên: Lã Mai Hoa

- Ngày tháng n?m sinh: 9/2/1990

- Tr??ng, l?p, chuyên ngành/ T? ch?c :??i h?c khoa h?c xã h?i và nhân v?n. Khoa du l?ch h?c

- ??a ch?:62 Tôn ??c Th?ng

- S? ?i?n tho?i:0946835370

- Email:bettygreensantro@yahoo.com.vn

- Nick chat: bettygreensantro

- Nick di?n ?àn:bettygreensantro

- N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:tính tình vui v?, thích h?c ti?ng anh , ?ã t?ng d?n khách du l?ch n??c ngoài vài l?n, ch?i ?àn organ. Mu?n ???c h?c h?i k? n?ng thuy?t trình( vì ít ???c th?c hành)

- Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?:???c k?t b?n, giao l?u, m? r?ng m?i quan h? và hoàn thi?n b?n thân, các k? n?ng m?m và ph??ng pháp h?c t?p, làm vi?c hi?u qu? ;s?ng có ý ngh?a và h?nh phúc.
Được sửa bởi Taros ngày Tue May 04, 2010 8:14 pm; sửa lần 1.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Tue May 04, 2010 8:05 pm


 • H? và tên: Tr?n Th? Ph??ng Loan
 • Tr??ng, l?p, chuyên ngành: A3 - Chuyên ngành Th??ng m?i qu?c t? - khoa Kinh t? - tr??ng ??i h?c Ngo?i Th??ng
 • Ngày tháng n?m sinh: 01/12/1990
 • ??a ch?: Xuân Th?y - Hà N?i
 • S? ?i?n tho?i: 01689964858
 • Email:nu_metal90@yahoo.com
 • Nick chat: nu_metal90
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: không có n?ng khi?u gì ??c bi?t, ?ang trên ???ng khám phá kh? n?ng
  c?a b?n thân
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: ???c h?c h?i thêm nhi?u k? n?ng và giao l?u


Được sửa bởi Taros ngày Tue May 04, 2010 8:15 pm; sửa lần 2.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Tue May 04, 2010 8:06 pm

H? tên: Hà H?ng Nhung
L?p ?3.KT7, ?H Lao ??ng xã h?i; Chuyên ngành k? toán.
SN 20/12/1989
??a ch?: P13B7 t?p th? S? ph?m HN.
S? ?T: 01692174869
Email: h2nhung@gmail.com

Nick: tieuthucatinh_15_c3@yahoo.com
N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: Vui v?, hoà ??ng, thích giao l?u, h?c h?i.Có k? n?ng m?m: giao ti?p, thuy?t trình, t? duy hi?u qu?, c?m nh?n và gây ?nh h??ng, bán hàng,...
Mong mu?n khi tham gia câu l?c b?:Hoàn thi?n chính mình]
]


Được sửa bởi Taros ngày Tue May 04, 2010 8:18 pm; sửa lần 2.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Tue May 04, 2010 8:09 pm


 • H? và tên: Thái Ph??ng Nga
 • Tr??ng,l?p, chuyên ngành: Tr??ng ??i h?c Th??ng m?i , K45B7 , chuyên ngành Qu?n tr? doanh nghi?p du l?ch-Khách s?n
  Ngày tháng n?m sinh: 19/09/1991
 • ??a ch?: S? 381, t? 10, Ng?c Th?y, Long Biên, Hà N?i
 • S? ?i?n tho?i: 0914441923
 • Email:visaokhonglaem_girlcodon_1991@yahoo.com
 • Nick chat: visaokhonglaem_girlcodon_1991
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: Không có
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: Mong mu?n có phu?ng pháp h?c hi?u qu? nh?t và trau d?i kinh nghi?m thuy?t trình

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Thu May 06, 2010 9:16 pm


 1. H?và tên: Tr?n Danh Tuyên
  • Sinh ngày: 25/01/1990
  • Gi?i tính: Nam
  • Tr??ng: ??i h?c kinh t? qu?c dân
  • L?p: Kinh t? qu?c t? A
  • Chuyên ngành: Kinh t? qu?c t?
  • Khoa: Th??ng m?i và Kinh t? qu?c t?
 1. ??a ch?: 14/378 Hoàng Hoa Thám, Tây h?, Hà n?i 1. S? ?i?n tho?i: 0973 474 836 1. Email: danhtuyentran2511990@gmail.com 1. Nickname: danhtuyentran2511990@yahoo.com 1. N?ng khi?u: Bi?t v? 1 chút, t??ng t??ng 1 chút và c?ng bi?t hát hò 1 chút,nh?t là nh?c Ti?ng anh^^ 1. Kh? n?ng,kinh nghi?m b?n thân:
  • Có kh? n?ng v?n d?ng 1 chút suy lu?n logic vào 1 s? các v?n ?? trong l?nh v?c kinh t?,tài chính ho?c
   ?ôi khi c? trong vi?c h?c Ti?ng Anh.Th?c t? là cho ??n h?t n?m 2 mình ch?a ???c h?c và c?ng ch?a h?c 1 chút gì kinh t? v? mô nh?ng c?ng t?ng vi?t m?t s? bài phân tích và nh?n ???c m?t s? l?i khen b?i mình hay nghiên c?u và tìm hi?u v? v?n ?? này tr??c ?ó. Có l? trong cu?c s?ng,mu?n thành công thì không th? ch? ??i cho ??n khi chúng ta có ?? lý thuy?t r?i m?i áp d?ng vào th?c t?,mà ?ôi khi c?n “c?m ?èn ch?y tr??c ô tô” 1 b??c.


  • Ngoài ra mình c?ng có 1 chút ít h?n kh? n?ng ??a ra l?i khuyên cho 1 ai ?ó khi h? ?ang bu?n ho?c khi h? c?n m?t ai ?ó t? v?n v? tình c?m, ch?c b?i vì mình ?ã tr?i qua vô s? nh?ng chuy?n nh? v?y tr??c ?ây và hi?n gi? v?n ?ang nh? v?y nên mình ngh? mình r?t d? hi?u và thông c?m cho m?t ng??i nào ?ó.

  • M?t kh? n?ng n?a,ch?c là cu?i cùng ?ó là có th? khi?n 1 b?n n? xinh x?n nào ?ó cao ch?y xa bay ch? sau l?n ??u tiên ?i ch?i riêng ho?c h?n hò ho?c có ý ??nh nh?m nhe ti?p c?n:”>. Vì th? kinh nghi?m mình rút ra ???c
   ?ó là ph?i ??p trai, nói chuy?n hay, vui tính, nhi?u xi?n thì m?i nên ti?p c?n nh?ng cô nàng nh? v?y. Th? nên mình ?ã c? g?ng v?n d?ng toàn b? trí l?c và th? l?c ?? v??t qua n?i ?au ?ó nh?ng không bi?t là có thành công hay không;)) vì th?c t? sau này mình v?n mu?n l?y v? xinh:))

 1. Mong mu?n khi tham gia clb:
  • Tôi ch? có m?t mong mu?n,m?t mong mu?n t?t b?c là làm sao sau khi tham gia ???c m?t th?i gian,?? t?
   tin c?a tôi t?ng thêm 1 level; b?n bè tôi t?ng thêm 1 c? s?; và s? ch?m ch? t?ng thêm 1%. Nh? th? thôi c?ng ?? cho tôi vui r?i/Smile Hì hì và cu?i cùng chúc clb s? ngày càng phát tri?n và thu hút ???c ngày càng nhi?u thành viên h?n. Hope to see you later^^_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sun May 09, 2010 7:26 pm

· H và tên: Phùng Ph??ng Hu?
· Tr??ng, l?p, chuyên ngành: Tr??ng ?H Hà N?i. L?p 2nb-08
· Ngày tháng n?m sinh: 29/09/1990
· ??a ch?: Ba Vì- Hà N?i
· S? ?i?n tho?i: 0973317432
· Email: zeuschild299@gmail.com
· Nick chat: fuonghue_Cdd
· N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: Không có n?ng khi?u gì ??c bi?t.
· Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: Yêu sách nên mu?n tham gia vào câu l?c b? ?? ???c ??c sách và khám phá b?n thân.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sun May 09, 2010 7:27 pm·
H
? và tên:Nguy?n ?ình nh?n

·
Tr??ng, l?p, chuyên ngành:?H kinh t? qu?c dân/QTKD th??ng m?i K50


·
Ngày tháng n?m sinh:20/11/1990


·
??a ch?:Nguy?n chính,Hoàng mai,Hà n?i.


·
S? ?i?n tho?i:0977272152


·
Email:second_handdna@yahoo.com.vn


·
Nick chat: second_handdna


·
N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:ch?a có kinh nghi?m


· Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?:Mong mu?n nâng cao hi?u bi?t,h?c h?i thêm các k? n?ng m?m và mong mu?n có thêm th?t nhi?u ng??i b?n.

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sun May 09, 2010 7:28 pm

- H? và tên: Bùi Th? H??ng

-
Ngày tháng n?m sinh: 17/02/1988

-
Tr??ng, l?p, chuyên ngành /
T? ch?c
: C?u ???ng b? , ?H Giao thông v?n t?i

- ??a ch?: C?u gi?y ,HN

- S? ?i?n tho?i: 0984.658.626

-
Email: cuocsongtuoidep313@yahoo.com

-
Nick chat: cuocsongtuoidep313

-
Nick di?n ?àn:

-
N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: t? tin

-
Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?Tôi mu?n tham gia ?? có thêm ki?n th?c t? b?n bè ,sách hay và giao l?u h?c h?i

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by snow_online_91 on Mon May 10, 2010 10:33 pm

Cho e bon chen đk vs ak:D
-Nguyễn Thị Tuyết
-SV Học viện Báo chí-tuyên truyền^^
-email: snow_online_91@yahoo.com.vn
snownguyen1991@gmail.com

avatar
snow_online_91
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 16
Điểm : 16
Được cám ơn : 1
Join date : 09/05/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Fri May 21, 2010 8:26 pm


 • H? và tên:Phùng Lâm T?i
 • Tr??ng, l?p, chuyên ngành: T? 32 l?p Y2G - chuyên ngành: Bác s? Y h?c d? phòng - Tr??ng ?H Y Hà N?i
 • Ngày tháng n?m sinh: 12/ 10/ 1990
 • ??a ch?: P407 kí túc xá E2 - ?H Y HN
 • S? ?i?n tho?i: 01668248525
 • Email: lamtoi.yhdp0814@gmail.com
 • Nick chat: friendship_90forever
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:…Kinh nghi?m t? ch?c, tham gia các clb, công tác ?oàn - H?i trong tr??ng, Phó ch? nhi?m CLB Võ Thu?t ?H Y HN
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?: Nâng cao k? n?ng, tích l?y kinh nghi?m trong h?c t?p - cu?c s?ng, thành công trong s? nghi?p sau này

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Sat May 29, 2010 8:12 pm

H? và tên:Nguy?n Th? Thùy

-
Ngày tháng n?m sinh:
28/02/1985

- Tr??ng,
l?p, chuyên ngành / T? ch?c :
?H công nghi?p Hà N?i

-
??a ch?:
Thanh Hà – H?i D??ng

-
S? ?i?n tho?i:
01689271857

- Email:
lehongki@yahoo.com

- Nick chat:
lehongki

-
Nick di?n ?àn:
lehongki

- N?ng khi?u, kh?
n?ng, kinh nghi?m b?n thân
:
- Mong mu?n c?a b?n
khi tham gia câu l?c b?:
???c h?c h?i nh?ng kinh nghi?m t? sách
báo, và các b?n trên di?n ?àn

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Taros on Fri Jun 04, 2010 12:36 am

??N ??NG KÍ THAM GIA CÂU L?C
B? ??C SÁCH- H? và tên:T?NG TH? H?NG

- Ngày tháng n?m sinh:16/04/1990

- Tr??ng, l?p, chuyên ngành / T? ch?c : Tr??ng ??i h?c Ngo?i th??ng, chuyên ngành
kinh t? ??i ngo?i , hi?n là thành viên c?a câu l?c b? KH?I NGHIÊP THÀNH CÔNG (khoi nghiepthanhcong.com.vn)


- ??a ch?
: s? 11 ngõ 91 ngách 91/4 Chùa láng

- S? ?i?n tho?i:0982.855.982

- Email:

hang.ftu.smax@gmail.com

- Nick chat:thuytien_20002004


- Nick di?n ?àn:tanghang

- N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân: có chút hi?u bi?t v? t? duy th?nh v??ng , t? duy c?a ng??i giàu và m?t s? kinh nghi?m kinh doanh, bán hàng ???c h?c h?i t? câu l?c b? KH?I NGHI?P THÀNH CÔNG.


- Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?
: ???c ti?p c?n v?i nh?ng cu?n sách b? d??ng nh?t cho m?t ng??i ham mê kinh doanh, có ham mu?n làm giàu, làm ch? doanh nghi?p, có thêm ???c k? n?ng giao ti?p, thuy?t trình, bán hàng, h?c h?i các anh ch? em trong câu l?c b?, trao
??i, chia s? nh?ng ki?n th?c mà mình có ???c v?i anh ch? em trong câu l?c b?.


EM XIN CHÂN THÀNH C?M ?N VÀ MONG H?I ÂM C?A ANH CH?
!

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Ngọa Long on Thu Jul 22, 2010 5:54 pm

Họ và tên: Hồ Xuân Trung
- Ngày tháng năm sinh
: 06/10/1997 (trẻ nhất clb,tuổi trẻ tài không cao lắm nhưng các anh chị/cô chú đừng coi thường nhá ) affraid Twisted Evil
[b]- Trường, lớp, chuyên ngành / Tổ chức : Trường trung học cs Trần Đăng Ninh - Hà Đông
[b]- Địa chỉ: số 115 Lí Thường Kiệt,Quang Trung - Hà Đông
- Số điện thoại:0904061097
- Email: shjn_ongke@yahooc.com.vn
- Nick chat: Shjn_ongke
- Nick diễn đàn: Ngọa Long
- Năng khiếu, khả năng, kinh nghiệm bản thân:
Có chút kiến thức về kiếm hiệp,truyện trinh thám. Chưa có kinh nghiệm về văn học nói chung,đã đọc khá nhiều sách văn học.Tóm lại còn trẻ ( Twisted Evil Evil or Very Mad ) nên chưa có kinh nghiệm nhiều và chẳng có năng khiếu gì đặc biệt.

avatar
Ngọa Long
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 2
Được cám ơn : 1
Join date : 22/07/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Fri Jul 23, 2010 5:06 pm

Chào người bạn mới đến góp thêm một niềm vui, chào người bạn mới đến góp thêm bao nụ cười. Chị chào Trung, hi, đúng là em còn rất trẻ, hì. Ngày sinh của em ít hơn ngày sinh của chị 1 ngày, năm sinh của em ít hơn 1 năm nữa thì chị hơn e vừa một con giáp. keke, đặc biệt không em? hi hi, đăng ký thành viên trên diễn đàn rồi, em viết bài đóng góp nhé Smile Tuổi trẻ tài cao chí khí uất - Giang hồ mê chơi quên quê hương Smile Hi hi, có kiến thức, tài năng nào em cứ show ra cho các anh chị biết em nha Smile

_________________
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Smile
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 30

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by uhhuh on Sun Jul 25, 2010 9:32 pm

Cố lên Trung, e chỉ hơn e trai ruột của a có 2 tuổi thôi, mà e đã làm đc 1 việc rất tuyệt vời: tham ja vào 1 clb đó! Cố lên!
avatar
uhhuh
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 884
Điểm : 1082
Được cám ơn : 7
Join date : 24/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Thu_Thao on Wed Jul 28, 2010 8:42 am

Chào mừng các thành viên mới của Clb, cố lên các bạn nha!!!!!!!!!
avatar
Thu_Thao
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 165
Điểm : 178
Được cám ơn : 4
Join date : 04/12/2009
Age : 29
Đến từ : Hải Phòng

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by vuongthihoan18 on Fri Dec 14, 2012 3:38 pm

sao it vay hj

vuongthihoan18
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Được cám ơn : 1
Join date : 14/12/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Đăng kí làm thành viên CLB Đọc Sách

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết