KHIÊU VŨ ĐẾN VỚI CÁC BẠN thật đơn giản chỉ cần bạn yêu thích!

Go down

KHIÊU VŨ ĐẾN VỚI CÁC BẠN thật đơn giản chỉ cần bạn yêu thích!

Bài gửi by Taros on Tue Jun 29, 2010 4:02 pm

Xin chào t?t c? các thành viên yêu thích
Khiêu V? !

Thân chúc b?n ngày m?i vui
v? và th?t nhi?u
ý t??ng và thành công m?i!KHIÊU
V?
(Dancing) là m?t môn
ngh? thu?t, khiêu v? còn là môn th? thao thi ??u, th? thao qu?n chúng mà
hi?n
nay ???c r?t nhi?u ng??i trên th? gi?i nói chung và ng??i Vi?t Nam nói
riêng yêu
thích t?p luy?n. Khiêu v? không gi?i h?n tu?i tác và b?t c? ai c?ng có
th? t?p
và nh?y ???c. Khiêu v? giúp cho chúng ta luôn vui v? và có m?t
c? th?
kho? m?nh, m?t dáng ng??i cân ??i và nó c?ng giúp chúng ta gi?m stress
r?t hi?u
qu?. Khiêu v? còn giúp chúng ta c?m th?y r?t t? tin trong cu?c s?ng,
tr??c ?ám
?ông b?n bè và trong các bu?i giao l?u, d? h?i, ti?c tùng hay ngay c?
trên sân
kh?u c?ng nh? thi ??u. Khiêu v? giúp chúng ta th?ng ti?n trong công
vi?c, thành ??t trong s?
nghi?p kinh
doanh.
v.v..
Xin trân tr?ng gi?i thi?u v?i quý
v?


B? tài li?u h?p d?n ?? h?c và t?p luy?n
khiêu v?

Bao
g?m r?t nhi?u DVD, VCD, Video clip, CD, MP3, sách h??ng d?n d?y và bi?u
di?n b?
môn khiêu v? c? ?i?n và Dancsport v?i nh?ng c?p nh?y n?i ti?ng trong
n??c và th?
gi?i. Quý v? có th? ch?n cho mình nh?ng c?p nh?y và v? ?i?u yêu thích t?

Standard (c? ?i?n): Tango, Valse, Boston, Slowfox, QuickStep ??n Latinh
sôi
??ng, tr? trung nh?: Cha cha cha, Samba, Rumba, Jive, Pasodoble, Mambo,
Bebop.v.v…Ho?c các ?i?u Salsa, Batacha ?ang ???c r?t nhi?u ng??i yêu
thích.
Xin gi?i thi?u c? th? nh? sau t?i
website
gi?n ??n:


http://love.easyvn.com/xhtailieu


G?M CÓ:

>>> 6
DVD
d?y, trong ?ó có 2 DVD c?a Thùy
Vân và
Qu?c D??ng (H?i ngo?i) v?i hình ?nh r?t ??p, 4 DVD c?a V? S? Qu?c
T?.
>>> 8 VCD d?y và bi?u di?n khiêu v?.
Trong
?ó:


- 3
VCD d?y 3
?i?u Cha cha cha, Rumba, Samba c?a V? s? Trung Qu?c v?i hình ?nh ??p và
k? thu?t
t? c? b?n ??n nâng cao. Là ??a ???c nhi?u ng??i ch?n…


- 1
VCD d?y
Mambo


- 2
VCD v? s?
khác c?a Trung Qu?c


- 1
VCD d?y 6
?i?u Standard Ballroom r?t c? b?n


- Và
??c bi?t
1 VCD d?y khiêu v? trên truy?n hình c?a Chí Anh – Khánh Thi, c?p nh?y
n?i ti?ng
Vi?t Nam.
Salsa
và Bachata là 2 ?i?u ?ang ???c nhi?u ng??i yêu thích và luy?n
t?p:


>>>
11 VCD
D?y
Salsa c?c hay, d? xem, d? h?c


>>>
6 VCD
D?y
Bachata bài b?n và h?p d?n


>>>
7 VCD
D?y
BellyDance hình ?nh ??p, v?i s? h??ng d?n bài b?n, d? t?p c?a 2 ch? em
ng??i ?n
?? - Anna và Keena. ?ây là V? ?i?u ?ang ‘hot’ ? Vi?t Nam

>>>
2
VCD
bi?u di?n và h??ng d?n
các ?i?u m?t cách chuyên nghi?p (Pro) do 2 c?p nh?y n?i ti?ng th? gi?i.

là c?p v? s? Bryan Watson – Karen Hady, Marcus – Karen Hilton (c?p nh?y
huy?n
tho?i v?i 10 l?n vô ??ch th? gi?i).
>>>
9
VCD

D?Y KHIÊU V? C?A V? S? HOÀNG THÔNG. BAO G?M:


Các
v? ?i?u n?i ti?ng, ?a d?ng ???c h??ng d?n chi ti?t, ??y ?? và c?n th?n:
Boston,
Cha cha cha, Tango, Slow Twist, Rap, Valse, Rumba, Pasodoble, Bebop,
Jive, Break
dance, Gypsy tap, Slow Foxtrot, Techno, Swing Waltz, Twist Rock,... V?i
s? h??ng
d?n bài b?n b?ng ti?ng Vi?t c?a V? s? Hoàng Thông, ch?c ch?n ?ây là
nh?ng tài
li?u c?n thi?t giúp Quý v? có th? t? h?c m?t cách ??c l?p và t?ng b??c
nâng cao,
phát tri?n ni?m ?am mê khiêu v? c?a mình.


>>>
4 VCD
g?m
các ?i?u Cha cha cha, Rumba, Tango, Boston và Bebop c?a V? s? n?i ti?ng ?
H?i
Ngo?i -
V?
s? Thùy Vân

cùng v?i Tu?n Hùng và Qu?c D??ng.


?ây
là ??a ???c h??ng d?n b?ng ti?ng Vi?t, hình ?nh ??p, r?t d? xem và t?p.


>>>
1
VCD

c?a v? s? n?i ti?ng ng??i Philippin,
1
VCD

d?y 5 ?i?u latin c?a c?p nh?y vô ??ch th? gi?i Bryan Watson & Keren
Hady,
1
VCD

c?a Slavick,v.v....

NGOÀI RA, QUÝ V? CÓ
TH? THAM KH?O THÊM
NH?NG ??A SAU


>>>
4
VCD SUPER STAR 2009:

V?i s? h?i t? các siêu sao vô ??ch trên toàn th? gi?i. Xem h? bi?u di?n,
v?i
nh?ng ??ng tác k? thu?t ??ng c?p th? gi?i. Tôi ch?c ch?n B?n s? vô cùng
tâm ph?c
h? và s? h?c h?i ???c t? h? r?t r?t nhi?u…

>>> 5 VCD
“?ôi giày vàng Th? gi?i và Châu Âu”.>>> 6 VCD
các ?ôi nh?y n?i ti?ng c?a Trung Qu?c bi?u di?n


>>> 2 VCD
“Gi?i thi ??u Qu?c Gia 2006”


>>> 1 VCD
“Gi?i thi ??u vô ??ch th? gi?i” di?n ra ? ??c
N?U
QUAN TÂM H?N N?A ??N TÀI LI?U ??A KHIÊU V?, M?I QUÝ V? XEM ? ?ÂY
http://love.easyvn.com/introdisk/còn có r?t
nhi?u DVD,
VCD, Video clip ch?t l??ng, hình ?nh ??p, k? thu?t ??nh cao c?a các ?ôi
nh?y n?i
ti?ng trên th? gi?i gi?ng d?y, h??ng d?n và bi?u di?n.

Và không ? ?âu xa và không gi?i h?n b?n dang
làm gì và
b?n bao nhiêu tu?i, khiêu v? luôn ?ón chào t?t c? các b?n!Hãy ??n v?i
mình ??
???c cùng khám phá nh?ng ?i?u thú v? nh?t t? khiêu v? c?ng nh? b?n s?
càng ???c
c?ng c? và nâng cao thêm b??c nh?y c?a mình…qua b? tài li?u v?i ??y ??
n?i dung
c? b?n c?ng nh? phong phú các ?i?u nh?y và các bài d?y nh?y t? c? b?n
??n nâng
cao ? trên…và còn ???c s?u t?m ? nhi?u tài li?u khác nhau và có ch?n
l?c,??c
bi?t s? thi?t k? theo n?i dung phù h?p mà b?n ??ng ký yêu c?u.Mình có
m?t mong
mu?n là mu?n giúp ?? và chia s? cùng v?i các b?n nh?ng gì mình có và
nh?ng gì
mình bi?t ??n v?i nh?ng ng??i b?n có cùng ?am mê và yêu thích khiêu v?
c?ng nh?
nh?ng b?n mong mu?n ???c bi?t ??n khiêu v?.

B?n thân m?n!
b?n có ?? l?i thông tin c?ng nh? ?ôi chút l?i gi?i thi?u v? b?n!mình s?
r?t vui
và s?n sàng liên h? l?i v?i b?n khi mình m? vào lá th? mail này,c?m ?n
b?n!chân
thành ???c mong và s?m ???c bi?t b?n!

Hãy liên h? v?i mình khi các b?n
c?n tài
li?u ?? t?p luy?n


?i?n
tho?i:


Nick
Yahoo :

miss_xulang_9x
Email:
khanhquydautu@gmail.comWebsite:
http://love.easyvn.com/xhtailieu


(Website
gi?i
thi?u ??y ??
)


Chúc các b?n có
nh?ng b??c nh?y ?n t??ng, ??p m?t !


--
Trung tâm StarV Centre
?T:
04 6670 9245 - 0902 223 722
Yahoo chat: starvcentre
Email:
starvcentre@gmail.com
Website: www.starvgroup.com
(?ang xây d?ng)

_________________
Tình yêu và tiền bạc là trên hết vì tình yêu sẽ chuyển thành sức mạnh mà
muốn mạnh hơn thì phải có súng nhưng muốn có súng thì cần nhiều tiền
avatar
Taros
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 859
Điểm : 2289
Được cám ơn : 11
Join date : 26/09/2009
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: KHIÊU VŨ ĐẾN VỚI CÁC BẠN thật đơn giản chỉ cần bạn yêu thích!

Bài gửi by yen"._."linh on Wed Jun 30, 2010 8:06 am

hihi, đã từng đi học khiêu vũ rùi, nhưng lâu không tập lại nên quên mất tiêu rùi. Học khiêu vũ cũng hay lắm và không khó. Nếu có thời gian mọi người nên học...
avatar
yen"._."linh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 534
Điểm : 1180
Được cám ơn : 5
Join date : 05/10/2009
Age : 29
Đến từ : Phú Thọ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: KHIÊU VŨ ĐẾN VỚI CÁC BẠN thật đơn giản chỉ cần bạn yêu thích!

Bài gửi by Trần Thị Thắm on Wed Jun 30, 2010 11:15 pm

Ừ khiêu vũ rất có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Hi hi, mình cũng học nhưng chỉ nhớ mỗi Valse, Boston, be bop, rumba thôi à, hì hì, chachacha đơn giản nhất nhưng lại không nhớ lắm, và nhảy cũng không đẹp. Mình thích cái du dương, nhẹ nhàng và êm ái của Boston và rumba hơn.

_________________
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Smile
avatar
Trần Thị Thắm
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 1201
Điểm : 1354
Được cám ơn : 9
Join date : 25/09/2009
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: KHIÊU VŨ ĐẾN VỚI CÁC BẠN thật đơn giản chỉ cần bạn yêu thích!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết