Tham gia CLB Đọc Sách - cơ hội để khẳng định bản thân

Go down

Tham gia CLB Đọc Sách - cơ hội để khẳng định bản thân

Bài gửi by huunhat32 on Wed Apr 28, 2010 9:36 pm

B?n thân m?n!


B?n là sinh viên n?ng ??ng? B?n mu?n h?c nhi?u h?n nh?ng ?i?u nhà tr??ng d?y? B?n mu?n mu?n s? h?u nh?ng ph??ng pháp h?c t?p tiên ti?n? B?n mu?n có nh?ng k? n?ng xã h?i B?n mu?n m?t môi tr??ng ho?t ??ng và rèn luy?n?



V?y ?ây chính là c? h?i cho b?n: Tham gia Câu l?c b? ??c sách, CLB ???c xây d?ng b?i nh?ng thành viên ?u tú ??n t? nhi?u tr??ng ??i h?c khác nhau: ?H Ngo?i th??ng, ?H S? ph?m HN, ?H Bách khoa HN , ?H Th??ng M?i, ?H Y HN, ?H ?ông ?ô,…


Tham gia câu l?c b?, B?n s? ???c tr?c ti?p ?ào t?o các ph??ng pháp h?c tiên ti?n, hi?u qu? nh?t:

 • Ph??ng pháp ??c sách nhanh và hi?u qu?
 • Ph??ng pháp ghi chú b?ng s? d? t? duy
 • Ph??ng pháp rèn luy?n trí nh?
 • Ph??ng pháp rèn luy?n trí t??ng t??ng
 • Các bài t?p ki?m tra n?ng l?c trí tu?, xu h??ng nhân cách, xu h??ng ngh? nghi?p,…


??c bi?t, b?n còn ???c phát tri?n các k? n?ng m?m quan tr?ng nh?t nh? thuy?t trình, giao ti?p, ?àm phán, bán hàng và làm vi?c ??ng ??i
“Mi?n phí”.



H?n th?, B?n còn ???c th? hi?n n?ng l?c b?n thân và ?óng góp cho xã h?i vì l?i ích c?ng ??ng thông qua tham gia các ch??ng trình xã h?i c?a câu l?c b? nh?: H?i th?o: “Ph??ng pháp h?c hi?n ??i”, h?i th?o “Phát tri?n b?n thân”, các ch??ng trình gi?i thi?u sách và các cu?c thi thuy?t trình v? sách, g?p g? các các nhân v?t n?i ti?ng trong gi?i kinh doanh, xu?t b?n, ?ào t?o…?ây chính là thành qu? l?n nh?t mà câu l?c b? ??c Sách ?ã làm ???c trong m?t n?m qua và chúng tôi mu?n gia t?ng giá tr? ??n b?n.



V?y thì b?n còn ch?n ch? gì n?a mà không tham gia vào câu l?c b? ??c sách chúng tôi. B?n ch? c?n ??ng ký tham gia tr? thành thành viên câu l?c b? ??c Sách b?ng cách g?i thông tin cá nhân c?a b?n vào ??a ch? hòm th?: clbsach@gmail.com v?i ch? ??: ??ng ký thành viên CLB ??c sách theo m?u:


 • H? và tên: ………………………………………………………………….............................
 • Tr??ng,l?p, chuyên ngành: ……………………………………………........................
 • Ngày tháng n?m sinh: …………………………………………………….........................
 • ??a ch?: ……………………………………………………………………...............................
 • S? ?i?n tho?i: …………………………………………………………….............................
 • Email:……………………………………………………………………..................................
 • Nick chat: ………………………………………………………………….............................
 • N?ng khi?u, kh? n?ng, kinh nghi?m b?n thân:……………………………...............
 • Mong mu?n c?a b?n khi tham gia câu l?c b?:……...................................

Ho?c b?n có th? “Nh?p chu?t vào ???ng link d??i ?ây ?? ??ng ký”: http://clbsach.forumvi.com/forum-f31/topic-t465.htm


?u tiên các b?n sinh viên n?m 1,2,3. V?y b?n còn ch?n ch? gì n?a.

Thân ái!


PS: Luôn khao khát v??n lên và làm ch? cu?c s?ng. Hãy th? hi?n ?i?u ?ó b?ng cách tham gia câu l?c b? ??c Sách. Chúng tôi luôn ch? ?ón b?n. M?i b?n vào ?ây ?? bi?t thêm thông tin:






CLB ?O?C SA?CH

Hotline:0166 475 5266

Email:clbsach@gmail.com

Forum: http://clbsach.forumvi.com/forum.htm


B?N CÓ QUY?N N?NG L?A CH?N. CHÚNG TÔI CHÚC B?N CH?N L?A ???C MÔI TR??NG H?C H?I ???C NHI?U NH?T!
avatar
huunhat32
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 60
Điểm : 72
Được cám ơn : 2
Join date : 18/11/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tham gia CLB Đọc Sách - cơ hội để khẳng định bản thân

Bài gửi by uhhuh on Wed May 12, 2010 11:02 am

TẤT CẢ NHỮNG BẠN ĐÃ ĐI OFF ĐIỀN THÔNG TIN VÀO MẪU CỦA CLB ĐÃ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA CLB.


CÁC BẠN CÒN LẠI, ĐÃ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHƯNG CHƯA ĐI OFF , CÁC BẠN CẦN THAM GIA BUỔI OFF 23.5.2010 VÀ ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC THÔNG TIN VỚI CLB, LÚC ĐÓ CÁC BẠN MỚI TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CLB.


THÂN ÁI! CLB MONG CÁC BẠN THAM GIA ĐẦY ĐỦ VÀ NHIỆT TÌNH.
avatar
uhhuh
Super Moder
Super Moder

Tổng số bài gửi : 884
Điểm : 1082
Được cám ơn : 7
Join date : 24/09/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết